HG 435/2020 - privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

 

 

 

Precizari decontare transport

 

1.    Elevul solicita la sectretariat,  decontarea transportului pe baza cererii  - se ataseaza

2.    Se vizeaza carnetul de elev .

3.    Se elibereaza adeverinta care atesta calitatea de elev, dreptul de a beneficia de transport gratuit, si traseul de la unitatea de invatamant  la localitatea de domiciliul.

4.    Operatorul de transport elibereaza legitimatia de transport. O copie a documentului se depune la secretariatul unitatii pana pe data de 3 a lunii urmatoare .

5.    Liceul transmite Consiliului Judetean suma costurilor de transport, pentru luna incheiata, pentru fiecare operator de transport, precum si prezenta la cursuri a elevilor beneficiari.

 

Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinești

Adresa: str.Vasile Alecsandri, nr.10, loc.Moinești, jud.Bacău

©copyright Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinesti 2017