PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

                          

                                                                     

                           DATCU SILVICA- SECRETYAR ȘEF    

                           COȘA AURORA-SECRETAR             

                           BELCIU LILIANA-CONTABIL ȘEF

                           JUNCU PETRONIA-ADMINISTARTOR FINANCIAR         

                           CERNAT PETRU-ADMINSTRATOR DE REȚEA      

                           CALUGAREANU GEORGETA-LABORANT      

                           CARP MARINELA-BIBLIOTECAR

                           ARDELEANU CARMENICA-ADMINISTRATOR PATRIMONIU

                           COJOCARU DANIEL - PEDAGOG