Oferta educațională 2016-2017
 

 

Oferta educațională 2015-2016

 

 

Planul de școlarizare

 

 

Specializare

Nr. clase

Nr. locuri

Matematică-Informatică

2

56

Științe ale naturii

2

56

Filologie

2

56

Științe sociale

1

28

Total

7

196

 

Acte necesare

și perioada de înscriere la liceu

 

      În perioada 16-24 iulie 2015, absolvenții claselor a VIII-a depun, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

       Înscrierea la licee a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate se efectuează conform unui program afișat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:

- cererea de înscriere;

- cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie legalizată;

- adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;

- foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale;

- fișa medicală.

       Candidații care, în perioada 16-24 iulie 2015 nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere.