Documente necesare decontarii Ordinelor de deplasare

 

  
1. Ordin de deplasare (aprobat de director)

 

2. Cerere tip ( model anexa)

 

3. Bon de benzina   (pe  care sa fie trecut codul fiscal al liceului  4278000) sau Bilet de transport
 
 

 Model cerere decontare cheltuieli de deplasare

 


Descarcare: model cerere decontare cheltuieli de deplasare