PROGRAMUL NAȚIONAL DE PROTECȚIE SOCIALĂ "BANI DE LICEU”

 

 

 

(descarcare cerere pentru acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului National de Protectie Sociala "Bani de Liceu")

 

"Prin adoptarea Hotararii de Guvern 712/2018, incepand cu anul scolar 2018-2019, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, in situatia respectarii tuturor conditiilor legale prevazute, suma de 250 lei/lunar. Pe langa indexarea aceste sume (de la 180 lei/luna), a fost majorata si valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie, data fiind necesitatea de a corela plafonul de acordare a sprijinului cu situatia economica actuala", potrivit Ministerul Educatiei.

 

Prin urmare, pentru a fi eligibili, elevii trebuie sa provina din familii in care venitul mediu lunar este mai mic de 500 de lei per membru.

 

 

 

 

                                                                                                                                       Acte necesare:

 

1.    Venit brut lunar pe membru de familie realizat in lunile IUNIE, IULIE si AUGUST – maximum 500 RON.

 

- Adeverinte de venit de la locul de munca al parintilor sau

- Declaratie pe proprie raspundere ca nu au niciun venit, insotita de adeverinta de la primarie din care sa rezulte suprafata de pamant detinuta sau lipsa ei – formular tipizat obtinut de la primarie.

 

2.  Copie dupa certificatele de nastere sau C.I./B.I.ale parintilor si fratilor.

 

3.  Adeverinte din care sa rezulte ca fratii/surorile sunt elevi/studenti, eliberate de institutiile de invatamant unde studiaza acestia.

 

4.  Copie a certificatului de deces al parintelui, pentru elevii orfani.

 

5.  Adeverinta din care sa rezulte media generala a clasei a VIII-a si numarul de absente nemotivate, eliberata de scoala de provenienta – numai pentru elevii din clasa a IX-a.

 

6.  Copie dupa Certificatul de revolutionar al parintelui, daca este cazul.

 

7.  Adeverinta medicala a elevului– daca este cazul, pentru bolile prevazute de lege (informatii suplimentare la secretariat).

 

8.  Cerere tip.

 

9.  Ancheta sociala facuta de primarie.

 

10. Copie dupa C.I./B.I.al elevului care solicita BANI de LICEU.

 

 

 

 

                                                                                                                    Calendar bani de liceu 2022-2023

 

 

Conform anexei la OMEN nr. 3125.04.02.2019 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", calendarul de desfasurare a Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" este urmatorul:

 

 

 

- 15 - 25 septembrie — depunerea cererilor pentru Programul national de protectie sociala "Bani de liceu";

- 26 septembrie — 15 octombrie — efectuarea anchetelor sociale si evaluarea eligibilitatii cererilor depuse;

 

25 septembrie — 16 octombrie — centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat;

- 17 octombrie — afisarea pe internet a listei beneficiarilor;

- 18 octombrie — 21 octombrie — depunerea contestatiilor

- 22 octombrie — 25 octombrie — rezolvarea contestatiilor

 

 

Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinești

Adresa: str.Vasile Alecsandri, nr.10, loc.Moinești, jud.Bacău

©copyright Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinesti 2017