Bine ați venit pe website-ul Liceului Teoretic „Spiru Haret” Moinești !!!

 

   Viziune

 

   Liceul Teoretic “Spiru Haret” din Moinești este o școală deschisă valorificării potențialelor variate ale tinerilor și ale municipiului în activități de învățare formale și neformale, dezvoltând competențe de comunicare și sociale în spirit civic european și democratic, punând accent pe descoperirea vocației.

    Anticipând nevoile comunitare și individuale, Liceul Teoretic “Spiru Haret” își propune să formeze tinerilor capacitatea și responsabilitatea deciziei privind propria carieră și asigură competențele necesare continuării dezvoltării profesionale în învățământul superior.

   În liceul nostru fiecare elev este îndrumat pe drumul său de succes, spre performanță, prin deschiderea spre tot ce oferă învățământului tehnologia mileniului trei și menținerea în rândul liceelor bune, asigurând un act educațional complet.

 Spiru Haret

   Ne propunem, în primul rând, să realizăm un învățământ de calitate prin:

• asigurarea unei baze materiale moderne și a tuturor condițiilor de igienă, securitate și liniște;

• valorificarea competențelor colectivului didactic;

• implicarea în proiecte care să permită accesul la viziuni moderne asupra învățământului.

 

   Misiune

 

   Concretizarea misiunii se face printr-un set de obiective măsurabile și verificabile ce permit evaluarea și controlul performanțelor, împreună cu folosirea eficientă a resurselor umane și materiale, o colaborare eficientă și rodnică cu familiile elevilor, cu comunitatea locală și mai ales aplicarea curriculum-ului adaptat la necesitățile elevilor și al cererii pieței muncii locale.

   Creșterea calității actului educațional – masurabil în rezultate la învățătură, număr de absențe, rezultate la concursuri și olimpiade, procent de promovabilitate la Bacalaureat.

   Valorificarea la maxim a resurselor umane – măsurabilă în numarul de cadre didactice înscrise la grade, gradații de merit, programe de perfecționare, număr și calitate a proiectelor derulate.

   Dezvoltarea personală a elevilor din perspectiva învățării permanente – măsurabilă în numărul de participanți la proiectele extracurriculare, numărul de voluntari în proiecte cu specific.

   Dezvoltarea parteneriatului social, participarea la programe comunitare – măsurabilă în numarul de proiecte, colaborări, parteneriate.

 

 

Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinești

Adresa: str.Vasile Alecsandri, nr.10, loc.Moinești, jud.Bacău

Administratori:

Daniel Cojocaru

mobil: 0745275380

Petru Cernat

mobil: 0745157181

©copyright Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinesti 2017